CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM HÀN QUỐC DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM SAU KHI TRỞ VỀ NƯỚC

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ ÔN THI EPS-TOPIK ĐỢT 2 NĂM 2016

Nhân viên phiên dịch làm việc tại Trung Hòa, Hà Nội

Dành cho các đối tượng xuất khẩu lao động về nước muốn quay trở lại Hàn Quốc làm việc.

Tuyển sinh ôn thi TOPIK cho kỳ thi lần thứ 45 và 46

TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 14/11/2014