Thông tin và các hoạt động của nhà trường.

Trường có khoảng 14 loại học bổng dành cho sinh viên Học bổng thành tích học xuất sắc, học bổng đặc biệt, học bổng cho sinh viên tích cực, học bổng cho các sinh viên có đóng góp cho trường, học bổng của các doanh nghiệp....

Thông qua mối quan hệ kết nghĩa với các trường/trường đại học ở các quốc gia như :Nhật, New Zealand, Mỹ, Singapore, Úc…trường đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ đào tạo , mang đến cho các sinh viên những điều kiện du học thực tế và thích hợp nhất.

Liên kết hợp tác đào tạo và giới thiệu việc làm cho các học viên với các Trung tâm giới thiệu việc làm và doanh nghiệp trong nước cũng như ở nước ngoài .

Là những người từng đảm nhiệm công việc đứng đầu sở cảnh sát tại những thành phố lớn và trung tâm nghiên cứu an ninh, những ủy viên công chức nhà nước.

Học viên có thể thực tập cảnh vệ bảo vệ, thực tập về thực tế công việc tại các trung tâm phúc lợi xã hội, luyện tập bán đạn thật,... qua thời gian thực tập sinh viên càng nâng cao được trình độ và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Được sự công nhận bởi các chuyên gia là một ngôi trường triển vọng. luôn sát với thực tế đào tạo và 22 năm liên tục đào tạo ra nhiều nhân tài cho xã hội

Tổ chức các kỳ thi mô phỏng thực tế giúp sinh viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm tra lại năng lực một cách chính xác nhất cho kỳ thi vào các cơ quan nhà nước, hành chính, cảnh sát , cơ quan nhà nước.