CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM HÀN QUỐC DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM SAU KHI TRỞ VỀ NƯỚC


Trường Seoul Kyunghee có mối quan hệ hữu nghị với nhiều trường Đại học cũng như Cao đẳng tại Niigata Nhật Bản với trang thiết bị hiện đại bậc nhất, thuận lợi cho sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ, MỞ RA CHÂN TRỜI MỚI CHO NHỮNG BẠN DU HỌC SINH